Aalborg stift – Brønderslev provsti – idekatalog

Sødt som honningkage – Hellevad – Ørum

I Hellevad-Ørum sogne havde vi året i forvejen etableret et gudstjenestefornyelsesudvalg bestående af repræsentanter fra menighedsrådet, af frivillige, der havde meldt sig efter en visionsdag og endelig kirkesanger og organist. Vi fandt at dette i år var den oplagte gruppe til at planlægge en Fyld-Danmarks-kirker- høstgudstjeneste, og den var da også meget engageret og idérig i processen.

Vi valgte således i år et overordnet Høsttema: Honninghøsten. Tanken var i første omgang at sætte fokus på en lidt overset høstarbejder nemlig honningbien, der jo er en vigtig (og sårbar) forudsætning for den vigtige bestøvning at årets blomster og frugt. Vi havde i den forbindelse indbudt biavlere i sognene til over kirkekaffen at deltage og fortælle om biavlens mysterier. De leverede desuden honning til honningkage, som skolens 7. klasse bagte og serverede sammen med deres husgerningslærer (bl.a. 60 æg og 3 1/2 kg. honning indgik som ingredienser) Hele skolen lugtede af honningkage i ugen op til. Klokkerholm husmoderforening bagte med glæde nadverbrød (m. honning) og serverede kirkekaffen.

I forbindelse med den traditionelle indgangsprocession med året frugt gik også børn i børnebidragter ind med honning og sågar Peter Plys var med.

Peter Plys, den honningglade filosofiske bjørn, hvis første tanke er, når den vågner om morgen: ”hvad skal vi have at spise i dag” – underforstået honning. Plys blev dermed det pædagogiske bindeled til den bibelske tradition/selvvalgt tekstlæsning til dagen  fra Ordsprogenes bog: 24.13: ”Spis honning min søn, for det er godt, flydende honning er sød for din gane. Sådan er kundskab, sådan er visdom for dit liv, når du har opnået den, har du en fremtid og dit håb slukkes ikke”.    Altså honning som udtryk for Gudsordets sødme, apropos Brorsons salme DDS 389 v.1 (Guds riges evangelium er sødt som honningkage: når det kun får i hjertet rum at man det ret kan smage, da er det sjælens honningmad, gør hjertet let og mæt og glad og smukt i Jesu øjne). På den måde fik også nadveren denne dag en særlig karakter – i øvrigt  kontinuerlig for at kunne afvikles med de mange deltagere, som glædeligvis var med til at fylde kirken.

Af andre deltagende grupper kunne nævnes minikonfirmander, der havde været med til at pynte kirken med bier og konfirmander, der ved fælles hjælp havde formuleret kirkebønnen og siden  læste den op v. 3 piger. Begge menighedsråd var aktive bl.a. som oplæsere og med dagens ”lille prædiken”. Endelig havde kirkens børne- og ungdomskor forberedt høstsange som dagens motetter.   Ved udgangen var der en lille ”honningkrukke”- smagsprøve fyldt af en af de lokale biavlere  i håb om at man kunne gå fra kirke med en sød/evangelisk smag i munden.

Absolut en god fællesoplevelse  takket være at mange forud og på dagen havde været flittige som bier omkring at arrangere årets taknemmelighedsfest. Måske inviterer vi næste år landmændene – så de ikke føler sig forbigået.

PS. Da vi efterfølgende om tirsdagen fejrede høstgudstjeneste på plejehjemmet faldt det i endog meget god jord at servere konfirmandernes honningkage dels som nadverbrød dels som kage til kaffen. En spiste 3 stykker, en anden udtrykte: ”Det er en hel fest”. Ja, der bor vel lidt en Peter Plys i os alle – måske også en Ordets.

Fuld Kirke – Jerslev/Hellum/Mylund

Ja – man følte sig faktisk en anelse beruset efter årets høstgudstjeneste i Jerslev kirke d. 30. sept. – og det oven i købet helt uden at der kunne måles promiller! Sikke en stor glæde det dog var at se folk vælte ind ad kirkedøren på en helt almindelig efterårssøndag. Hele 309 mennesker i Jerslev-Hellum-Mylund sogne havde nemlig sat sig for, at Jerslev kirke skulle fyldes til bristepunktet – og det blev den!

Børnehaverne havde høstpyntet kirken rigtig fint – bannere var sat op på iøjnefaldende steder i byen – spejdere og konfirmander havde hjulpet med uddeling af flyers – og flotte veterantraktorer kørte i optog til kirken. Her spillede to dygtige piger fra skolen på guitar i våbenhuset inden gudstjenesten, og korsang, salmebattle, frivilliges oplæsning af tekster og bønner – og sæbebobler (!) var med til at give masser af liv og energi til gudstjenesten. Efter gudstjenesten blev der båret læssevis af kager og spandevis af kaffe og saft ind i kirken og indtaget der.

Alt dette herlige postyr var arrangeret i samarbejde med den nøje udvalgte gudstjenestegruppe, der blev præsenteret i sidste kirkeblad. De besad alle sammen forskellige kompetencer, der tilsammen gav det super flotte resultat, der var til glæde for mange.

Flere har meldt tilbage, at de glæder sig til at fylde kirken igen til næste års høstgudstjeneste – så måske er vi ved at forme en ny tradition – – –

For tro endelig ikke at det hele slutter her – – – nej det er forhåbentlig kun begyndelsen. En lille gruppe fra sognet er eksempelvis allerede i gang med at planlægge et par efterspurgte stillegudstjenester i den mørke tid for dem, der har brug for lidt ro og fordybelse i en hæsblæsende hverdag.

Mens de gyldne blade farer forbi Præstegårdens vinduer i efterårsstormen, og de første vandpytter i morges var dækket af et tyndt lag knasende is – ja, så kredser tankerne i præstekontoret allerede om et ”Fuld-kirke-arrangement” igen til foråret.  Nogle stykker fra ”det gamle” gudstjenestehold kunne slet ikke få nok – og vil derfor gerne være med igen!

– – – og så har vi også brug for nye mennesker med nye ideer, så vi kan få kirken helt vild fuld igen engang i foråret. Og det behøver slet ikke at være så stort et arbejde for den enkelte, så hold dig ikke tilbage – sig til hvis du har lyst til at være med. Eller også kan det være, jeg spørger dig – – –

( I artiklen omtaler jeg en såkaldt gudstjenestegruppe. Og det var simpelthen 10 udvalgte(af mig!) mennesker i sognet, som jeg vurderede kunne bidrage med noget. Der var bla et par bønder, den lokale frisør, en lokal entreprenør, en ingeniør, en sosu, en it-ekspert, en soldat, en teaterleder osv. Altså et bredt felt rent fagligt – og de fleste nogen jeg meget sjældent ser i kirken! Og det blev altså rigtig godt, – selvom det også var meget grænseoverskridende for mig!)

Voer-Agersted

Her hos os havde vi børnekoret til at synge.

Og så havde vi lavet et voksenkor til lejligheden, der gav salmesangen et boost, og koret sang også motet og postludium og præludium

Efter gudstjenesten serverede vi sandwich og vin.

Den ene læsning var byttet ud med en fortælling.

”Fyld Danmarks kirker”. Serritslev kirke.

I Serritslev slog vi vores høstgudstjeneste sammen med initiativet Fyld Danmarks kirker.

Nogle af dette års konfirmander agerede kirketjenere ved og under gudstjenesten. De gjorde kirken klar til gudstjeneste, og efterfølgende stod de i våbenhuset for at tage imod og byde velkommen med et sangblad.

Kirkens kor (børnekor) sang præ- og postludium og understøttede desuden salmesangen.

Under præludiet bar nogle fra kirkekoret, konfirmanderne og jeg den medbragte høst ind i kirken.

To af sidste års konfirmander bad henholdsvis ind – og udgangsbøn.

Læsningen af evangeliet tog en lokal kvinde sig af. Hun og jeg havde forinden læst den sammen og ”øvet oplæsning”.

Under altergang, som var kontinuerlig altergang, var det en af konfirmanderne, der delte brød ud. Brødet var hjemmebagt af en af byens  kvinder.

Det var desuden lokale kræfter, som stod for pyntningen af kirken.

Efter gudstjenesten bød menighedsrådet på spisning i telte, som var blevet slået op på græsplænen uden for kirken, og der blev holdt auktion over høstudbyttet.

Mange af sognets beboere og foreninger gav et nap med – og det gjorde hele forskellenJ

Borgerforeningen og PSI sørgede for at låne telte, borde og stole, og de stillede det hele op. Husholdningsudvalget og Onsdagsklubben (ældreklubben) sørgede for maden (frikadeller, salat og kartoffelsalat + kaffe og kage).

En af byens landmænd donerede halmballer til pyntning.

Det er i øvrigt med smil på læben, at jeg mindes denne dag. For kirken var helt fyldt op, de fleste af dem fortsatte i teltene bagefter og alle så ud til at have fået en god oplevelseJ

Hjallerup

”Sådan gjorde vi i Hjallerup Sogn”, v. Inge Thomsen, sognepræst i Hjallerup

Etablering af planlægningsgruppe.

I Hjallerup Sogn startede forberedelserne først i maj med at indbyde en bred vifte af Hjallerupfolk til at deltage i planlægningen. Markedsudvalgsformanden blev kontaktet og blev bedt om at komme med forslag til udvalgsmedlemmer. Han meldte tilbage med mindst 10 navne, og en del af disse var sammenfaldende med navne, jeg selv havde haft i tankerne. De fleste var i øvrigt folk, vi ikke tidligere har haft med i arbejdsopgaver omkring kirken. De blev kontaktet og stort set alle sagde ja til at deltage. Det var i sig selv en meget positiv oplevelse. Og det får mig selvfølgelig til at tænke: Hvorfor har vi ikke spurgt dem noget før?

Jeg kan derfor kun opfordre til, at man tager mod til sig og går ud og spørger folk i sognet, om de har lyst at være med.

Brev med indbydelse til planlægningsgruppe

Jeg rundsendte følgende brev:

Kære alle!

Er det godt at være fuld? Ja, i hvert fald når det er en kirke, for så lyder sangen af mere. Og det er mere festligt at være med, når kirken er fuld af mennesker, end hvis den er halvtom.

Søndag den 30. september bliver Hjallerup Kirke fyldt til sidste plads, hvis ellers sognets beboere  følger opfordringen ”Fyld Danmarks kirker”.

Brønderslev provsti har besluttet at bakke op om det landsdækkende initiativ den sidste søndag i september. Og det er vort håb, at det, der forberedes i kirkerne den dag, kan være prøvesten for, i hvilken retning vi kunne ønske, at vore søndagsgudstjenester fremover udvikler sig, -først og fremmest ved at give sognebørn (i alle aldre) større delagtighed i gudstjenestens forberedelse og afvikling, og ved aktivt at indbyde enkeltpersoner og grupper i sognene til at medvirke. Og det må jo siges at være en målsætning i ægte Hjallerup-ånd!

I Hjallerup Kirke er der på ingen måde dårlig opbakning til gudstjenesten. Og der er hos mange i sognet en positiv holdning til kirken. Der er dog brug for fortsat udvikling og nytænkning.

Og det kunne være dejligt, om planlægningen af ”Fyld Danmarks Kirker” blev et led heri.

Lokalt, i Hjallerup Sogn, skal vi nu have nedsat en planlægningsgruppe. Jeg vil naturligvis selv deltage, sammen med en af de andre ansatte ved kirken.

De øvrige medlemmer ønsker vi at finde blandt enkeltpersoner/ grupper i sognet, som kunne tænkes at være interesserede i at deltage, eller som kunne motiveres til at blive det.

Hjallerup Sogn er fyldt med ildsjæle, der tilsammen besidder en mangfoldighed af kompetencer og erfaringer, – kreative, musikalske, organisatoriske osv.

Og i den forbindelse vil jeg gerne spørge, om du kunne have lyst til at deltage i planlægnings-gruppen. Jeg vil tro, vi kan klare det med et par møder plus lidt hjemmearbejde, evt. i underudvalg. Der er altså tale om en overkommelig ad-hoc-opgave. Jeg håber derfor, at du kunne have lyst til at deltage.

Jeg forestiller mig, at vi skal mødes onsdag den 6. eller torsdag den 7. juni sidst på eftermiddagen eller først på aftenen.

Tak, om du senest den 14. maj vil melde tilbage, om du kunne tænke dig at være med.

Du kan evt. svare pr. mail, for så kan vi fremover mailes ved om mødedato og det videre forløb.

Med venlig hilsen

Inge Thomsen

 

Ideer, fordeling af arbejdsopgaver og selve gennemførelsen

Planlægningsgruppen mødtes herefter et par gange. Første gang stillede jeg bl.a. spørgemålet: Hvad er en god gudstjeneste. Og det havde de tilstedeværende mange konstruktive bud på.

Bl.a. følgende:

a)      Gudstjenesten skal have noget relevant at sige til mig

b)      Fint, at der er nogen jeg kender/ kan identificere mig med

c)       Fint, at jeg har en opgave/ der er brug for mig.

Jeg spurgte også, om der var nye gudstjenestetiltag, de kunne ønske sig. Her blev det foreslået at lave en slags fyraftenstilbud, noget workout med tid til stilhed, meditation og refleksion.*

De tilstedeværende bød i øvrigt ind med forslag til/ og hjælp til gudstjenesten søndag den 30/9:

(Tidspunktet blev kl. 14, på forslag fra de fremmødte (det mest familievenlige, sagde man). Vi forudså i øvrigt, at kirken ville være for lille i dagens anledning, så vi lavede en kirkeudvidelse for en dag i form af et par pagodetelte udlånt/ opstillet af markedet udenfor kirkedøren. Og det blev der god brug for! )

 1. Rytmisk husorkester.

Nogle lokale unge og deres forældre dannede band, som spillede et par numre under gudstjenesten og akkompagnerede en af fællessangene.

 1. Skolekor.

Skolekoret og deres leder medvirkede med to indslag som ”Præludium” og sang for på ”Livstræet”. Og forældrene mødte jo derfor trofast op.

Konfirmander sang i øvrigt for på de øvrige fællessalmer.

 1. Børneprogram:

Lidt inde i gudstjenesten/ inden prædiken blev de mindre børn kaldt ud til børneprogram/ de skulle indøve en sang, som de vendte tilbage og sang sidst i gudstjenesten.

Efter gudstjenesten var der tilbud om snobrødsbagning, ledet af FDF.

I øvrigt kunne børnene deltage i en konkurrence. De skulle gætte antallet af røde bønner i et glas, og ved dagens slutning var der præmier til de børn, der havde ramt tættest på.

 1. 3.       Gymnastik/ ”liturgisk dans”.

En leder fra gymnastikforeningen kom med en flok drenge, der lavede nogle fine bevægelser til bandets musik

 1. Udsmykning af kirken.

Kirken blev udsmykket af tidligere konfirmand-/ minikonfirmandforældre (som begge har arbejdet i gartnerforretning).

De brugte masser af vinflasker som blomstervaser og med følgende etikette:

”Ny vin på nye sække!” (og billede fra Hjallerup Kirke)

 1. Det visuelle/ powerpoints.

En tidligere konfirmandmor, kunstnerisk sjæl lavede smukke powerpoints til gudstjenesten,

Bl.a. spændende illustrationer til salmerne.

 1. ”Sønderjysk kaffebord”.

Der var forinden delt løbesedler ud i byen med opfordring til at byde ind med kage.

Der kom ca. 15 kager (eller flere, så der var rigeligt)

Blandt kagesponsorerne blev der trukket lod om en flaske vin.  Et par kvinder med masser af erfaring fra Hjallerup Marked stod for kaffebrygning og servering til de mange mennesker.

 1. Inddragelse af frivillige læsere m.fl. ved gudstjenesten.

Der var frivillige læsere, og en frivillig havde forinden kigget præsten over skulderen og kommenteret sproget og forståeligheden i bønner, tekster og prædiken.

 1. Der var indsamlingsprojekt, og en lærers hustru havde lavet de fineste indsamlingsbøsser. Pengene gik til ”Sognets sociale arbejde”, ca. 3000 kr.
 1. Et lokalt byrådsmedlem rundede dagen af og stod bl.a. for lodtrækning/ uddeling af præmier, ligesom han konkluderede, at dagen havde bekræftet os i kirkens vigtighed

(eller noget i den stil!)

 1. Vi har lige holdt evalueringsmøde, og stemningen var meget positiv.

Jeg er sikker på, at vi er med igen næste år.

Videre perspektiver

*Samarbejdet omkring ”Fyld Kirken” har ført et andet initiativ med sig:

Vi har for nylig holdt den første i rækken af forhåbentlig mange ”Den Blå Time” i Hjallerup Kirke. Blå Time er planlagt af et udvalg, som foruden præsten består af to kvinder fra planlægningsgruppen bag ”Fyld Kirken”.

Jf. vores flyer for næste gang:

Advertisement
%d bloggers like this: