Aalborg stift – Brønderslev provsti

Hvad skal der ske i 2013:

Det er helt sikkert, at vi også er med i år søndag den 29. september. Også i år med opfordring til at involvere fleste mulige i planlægning og afvikling af dagen. Læs nedenfor om vore gode erfaringer i 2012.

Hvad skete der i 2012:

FYLD KIRKEN  LOGO (Brønderslev provsti)1

I Brønderslev Provsti havde vi en visionsdag først i november 2011. Som resultat af dagen blev der dannet forskellige grupper, bl.a. en gudstjenesteudviklingsgruppe.

For at være meget konkret valgt gruppen som noget af det første at opfordre til og befordre, at provstiets sogne deltog i Fyld Danmarks Kirker i 2012.

Vi skrev bl.a. følgende i vores opfordring til menighedsrådene:

”Det er vort håb er, at det der forberedes til 30. september, kan være prøvesten for, i hvilken retning vi kunne ønske, at vore søndagsgudstjenester fremover udvikler sig, -først og fremmest ved:

at give menigheden (i alle aldre) større delagtighed i gudstjenestens forberedelse og afvikling, og ved aktivt at indbyde enkeltpersoner og grupper i sognene til at medvirke.”

Arbejdsgruppen kom også med konkrete ideer til, hvordan sognene kunne gribe det an. Endelig sørgede vi for fælles PR og annoncering forud for dagen, bl.a. med fælles logo.

Det er vort indtryk, at Fyld Danmarks Kirker 2012 blev en stor succes i Brønderslev Provsti. Initiativet blev taget rigtig godt imod, og det blev udfoldet på en lang række iderige måder rundt i provstiet.

Vi er også overbeviste om, at initiativet vil kunne danne afsæt for flere møder og kontaktflader i sognene. Flere steder har sognene fået nye samarbejdspartnere og flere faste frivillige.

Måske vil det de fleste steder ikke direkte kunne måles ved generel stigning i antallet af kirkegængere på de almindelige søndage, men vi kan vel også glæde os over de gange, der faktisk kommer rigtig mange. Og vi tror, initiativet kan være med til at nedbryde nogle barrierer. Kirken er slet ikke så ”farlig”! (som en formulerede det).

Som opfølgning på dagen bad vi sognene melde tilbage, hvordan de havde grebet det an, så vi i år har et fælles idekatalog til gensidig inspiration. For det er helt sikkert, at vi også er med i år søndag den 29. september. Også i år med opfordring til at involvere fleste mulige i planlægning og afvikling af dagen.

Idekataloget fra 2012 (LÆS MERE…>), hvor det nærmere er udfoldet, hvordan vi greb det an i de enkelte sogne. Se også i højre side (af denne hjemmeside) under Ideer: Initiativ i Brønderslev Provsti.

Mvh Inge Thomsen, sp. i Hjallerup Sogn, Aalborg Stift

Advertisement
%d bloggers like this: