Aarhus stift – Voldby sogn

Fyld kirken – en beretning fra en landsbykirke.

Voldby kirke

Voldby kirke ligger i en lille landsby med ca. 650 sognemedlemmer. Voldby er en oplandslandby til den større handelsby Hammel og ligger tæt på Aarhus, hvilket betyder at der er et flertal af børnefamilier der bor i Voldby.
Til vores højmesser har vi en stor udfordring, da kirkegængertallet ofte kan tælles under 10. Ved vores andre gudstjenester såsom børnegudstjenester og badegudstjeneste kan vi samle mellem 60-90 og ved julemessen er der altid fyldt med ca. 120.

Som landsbykirke med tilhørende kirkegård er vi under skrap økonomisk styring, hvilket betyder at der ikke er penge til aktiviteter såsom hoppeborge og andre tilbud de større kirker kan tilbyde. Vores budskab er styrkelse af ”Fællesskabet”. Vi har udfordringen med den valgte dato, da vi altid har badegudstjeneste 4 uger tidligere med mange deltagere. Det betyder dog også at det er lettere at påvirke menigheden til at komme igen – idet de huskede hvor dejligt det var med fællesskabet sidste gang.

Vi deltog for første gang i ”Fyld kirken” i 2011. Menighedsrådet havde omdelt flyer, opsat plakater og gudstjeneste var valgt til at være en høstgudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe i forsamlingshuset. Til Høstgudstjeneste blev menigheden bedt om at medbringe egne produkter til pyntning af kirken. Det så smukt ud. Der deltog omkring 40 i arrangement.

I 2012 havde vi indsat en artikel i kirkebladet, opsat plakater og fået vores lokale ugeavis til at skrive en artikel samt påvirkningen af sognemedlemmerne ved badegudstjenesten til at tage naboen med ”Fyld kirke” dagen. Tilbuddet var igen Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe i forsamlingshuset. Til Høstgudstjeneste blev menigheden bedt om at medbringe egne produkter til pyntning af kirken. Der deltog omkring 30 i arrangement.

I 2013 har vi ikke været så fokuseret på ”Fyld kirken” dagen, fordi omlægningen af kirkegården har fyldt meget i menighedsrådet. I gudstjenesteplanlægningen blev det nødvendigt at ændre datoen for Høstgudstjenesten fordi den ene af vores præster har fået andet embede. Vi har derfor ændret ”Fyld kirken” dagen til den 6. oktober i år. Der afholdes høstgudstjeneste med efterfølgende sognemøde. Sognemødet har temaet: ”Kirkegårdens fremtidige indretning”. Vores præst har skrevet en tankevækkende artikel i lokalavisen omkring fællesskab og krydsning af sognegrænser. Der er en opfordring i kirkebladet og på vores hjemmeside www.hammel-voldbykirke.dk samt vi vil påvirke ved badegudstjeneste som normalt. Omlægning af en kirkegård er meget følsom, da det både er en individuel og fællesskabspåvirkning, så derfor vil fokus i år ikke været så meget på selve gudstjenesten som på fællesskabet og dets behov.

Advertisement
%d bloggers like this: