Enebærbusken: “Så gør vi sådan, når til kirke vi går…”

På Levring og Hørup kirkers hjemmeside http://www.kjellerupkirke.dk er der bl.a. en omskrivning af sangen om Enebærbusken:

Fyld kirken

”Fyld Danmarks Kirker” er et landsdækkende tiltag, som har til formål at styrke deltagelsen i den almindelige søndagsgudstjeneste. Historien bag ”Fyld Danmarks Kirker” er kort. I 2009 lancerede nogle lollandske sogne projekt ”Fyld Danmarks Kirker”. Idéen bredte sig hurtigt, og allerede her to år efter deltager sogne fra hele landet. Det særlige ved projektet er, at det handler om en helt almindelig søndag. Det er ingen speciel helligdag, og der er ikke lavet om på gudstjenesten. Det er en søndag som de fleste. Og – vil mange sige – det er også de bedste.

Kirken er for alle – hver uge
I Levring og Hørup kirker oplever vi heldigvis en god kirkegang, og jævnligt er der meget fyldt. Men hvorfor kun nøjes med evangeliet, salmerne og den hyggelige snak med de andre kirkegængere nogle få gange om året? Kirken er for alle – hver uge! Den 25. september vil vi prøve at fylde vore kirker på en helt almindelig søndag.

Live musik
I de fleste menneskers dagligdag strømmer musikken fra CD eller radio, uden at man selv bidrager. I kirken er vi alle musikere og spiller på det bærbare instrument, stemmen, og organisten understøtter og omkranser hver søndag gudstjenesten med dejlig musik, live og meget nærværende.

Fremtiden
Hvis den kristne kirke skal bestå, er det nødvendigt at mødes. Næstekærlighed, tro og kristne værdier i det hele taget kommer ikke af sig selv. Hvis kristendom skal have betydning i fremtiden, må kirkens medlemmer mødes til gudstjeneste. Kristendom er en slags fakkel, der rækkes fra den ene generation til den anden. Alle døbte har ansvar for, at troen og de kristne livsværdier rækkes videre og beriger livet nu og for dem, der kommer efter os.

Enebærbusken
”Så gør vi sådan, når til kirke vi går…”. Tag din ven, din nabo, dit familiemedlem under armen. Der er meget godt at komme efter i kirken, og det er for alle. Vel mødt i Hørup (kl.9) og Levring (kl.10.30) kirker søndag den 25. september. I Hørup er der kaffe og rundstykker (10 kr.) i kirkecentret efter gudstjenesten.

 

Advertisement
%d bloggers like this: