Evaluering af Fyld Danmarks Kirker 2010

Efter Fyld Danmarks Kirker dagen i 2010 sendte Udvalget et spørgeskema til dem, der havde tilmeldt via hjemmesiden.

Svarprocenten var ca. 25%

Dagen var en succes, og der kom tydeligt flere i kirke, svarede 81%

Af svarene fremgår, at der ikke alle steder var fuld opbakning/begejstring fra såvel menighedsråd, betjening som præst, hvilket er vigtigt.

På forskellige måder har sognene gjort opmærksom på, at deres sognekirke var med i det landsdækkende fællesskab Fyld Danmarks Kirker.

Eksempler: Flyers, Plakater, Pressemeddelelser til omtale i aviser og kirkeblad, omtale på kirkernes og på stifternes hjemmesider, lokal skiltning.

I et af sognene gik menighedsrådsmedlemmer på gaden og uddelte løbesedler med opfordring til deltagelse.

Godt fremmøde var flere steder hjulpet af, at der samtidig var høstgudstjeneste, og at konfirmanderne var inddraget i gudstjenesteforløbet.

Blandt aktiviteter nævnes: Åben hus kirke, hvor der efter gudstjenesten var rundvisning i kirken, ved orglet, i tårnet, i sognegården og andre af kirkens bygninger. Dette gav god respons. En af overskrifterne var “Kom med bag kulissen”. Flere benyttede også dagen til kirkekaffe eller kirkefrokost.

Der er et generelt ønske om, at Fyld Danmarks Kirker skal blive en tilbagevendende begivenhed, og at ideer og materialer formidles via hjemmesiden.

Opfordring til, at udvalget sender en reminder til tidligere tilmeldte f.eks. i juni måned, så den lokale planlægning ikke sker for sent.

————-

Udvalget for Fyld Danmarks Kirker har drøftet tilbagemeldingerne, og der er opbakning til at udvalget fortsætter planlægningen af dagen i september 2011.

Det er ikke Udvalgets opfattelse at et arrangement efter gudstjenesten gør selve gudstjenesten til en event, men at disse supplerende initiativer er med til at rette fokus på, at “kerneydelsen” er selve gudstjenesten, men at samvær efter gudstjenesten også er givende og fællesskabsdannende.

Udvalget fortsætter nu med at supplere med information og materialer på hjemmesiden og med kontakt til stifter, præster og menighedsråd.

Hjemmesiden er redesignet og det er håbet, at endnu flere vil bruge bloggen på hjemmesiden til at videregive gode ideer til andre læsere.

Kopi af lokale plakater, løbesedler etc. kan sendes til webmaster med henblik på at komme med i afsnittet med materialer til inspiration for andre.

Udvalget vil sende en reminder til tidligere tilmeldte.

Advertisement
%d bloggers like this: