Fyld Danmarks Kirker

Fyld Danmarks Kirker

Bestræbelserne på at gøre den sidste søndag i september til en landsomfattende dag, hvor der gøres en ekstra indsats for at styrke kirkegangen, fortsætter. Initiativet udsprang i 2009 af en fælles friluftsgudstjeneste, som Lolland Vestre Provsti holdt, og i 2010 blev der nedsat et udvalg til at arbejde med at sprede ideen til hele landet. Det resulterede i, at 90 kirker havde tilmeldt sig som deltagere i Fyld Danmarks Kirker 2010. Alle Danmarks stifter var repræsenteret, og den generelle tilbagemelding var, at der kom flere i kirke netop den søndag.

Udvalget fortsætter derfor sit arbejde i år. Gudstjenesten er folkekirkens kerneydelse, og skal kirken bestå er det nødvendigt at folkekirkens medlemmer ikke kun benytter kirken ved særlige lejligheder, men får et naturligt forhold til evangeliet og den forkyndelse, der finder sted over hele landet hver søndag.

I 20xx er søndag xx. september den dag, hvor mange sogne vil gøre en ekstra anstrengelse for at få folk til at deltage i fællesskabet omkring gudstjenesten. Det er ikke en event, der er planlagt, men en almindelig søndagsgudstjeneste med mulighed for at opleve, at man ikke er alene, når man går i kirke, og at salmerne, ordet og fællesskabet kan være en dejlig oplevelse, som ikke nødvendigvis er forbeholdt juleaften.

Arbejdet med at gøre Fyld Danmarks Kirker endnu bredere og endnu mere slagkraftig i 20xx, er i fuld gang. På hjemmesiden fyldkirken.dk kan man løbende følge med i, hvilke sogne der har tilmeldt sig, og menighedsråd og præster kan hente materiale og gode ideer til, hvordan vi kan få flere til at bruge kirken hele året.

Advertisement
%d bloggers like this: