Grøn kirke skriver på sin hjemmeside

Fyld kirkerne med sang til skaberen

29 SEP

SKABELSESTID: Den 29. september er årets ”Fyld Danmarks Kirker dag”. Dagen hvor flere og flere danske kirker gør en ekstra indsats for at få lokalområdets mennesker til at gå i kirke. Fyld kirken med familie, naboer og venner – giv dem en god oplevelse!

Arbejdsgruppen bag FYLD DANMARKS KIRKER anbefaler GRØN KIRKES initiativ med at få rigtig mange til at synge salmer sammen, som lovpriser skaberen og udtrykker skabelsestroen på forskellig vis. Se hjemmesiden for ”Fyld Danmarks Kirker” her.

Den 29. september er en fremragende søndag til at fejre skabelsestidsgudstjeneste, da denne søndag er i skabelsestiden fra 1. september til 4. oktober. Det er oplagt at holde en gudstjeneste med Skaberen som omdrejningspunkt for taknemmelighed og glæde, bøn og bekendelse samt folkelige, spirituelle eller politiske eftertanker.

Initiativet henvender sig i planlægningsfasen især til præster, organister og flest muligt børe- ungdomskor og handler konkret om at synge mindst to af nedenstående salmer. Kirker med børne- ungdomskor opfordres til at højne festlighederne med vedhæftede meget tilgængelige motet for lige stemmer over Frans af Assisis Solsang.

Skabelsestidsgudstjenester er et initiativ, som er i fremgang i Danmark, og som er veletableret i Norge, Storbritannien, Tyskland og Mellemeuropa. Der er mange måder at fejre skabelsestidsgudstjeneste på – lige fra festlige højmesser til lige så festlige, men meget alternative gudstjenester. Tanken er at vie en gudstjeneste særligt til troen på skaberen og at sætte troen på skaberen på kirkens dagsorden i en tid, hvor der er stærkt brug for det. Se inspiration og meget andet om gudstjenester i skabelsestiden her.

God gudstjeneste – og husk at invitere den lokale verdenspresse!

Martin Ishøy, Klima- og Miljøgruppen

Advertisement
%d bloggers like this: