Grøn kirke

Grøn Kirke logo

Vi er i en tid, hvor kirker lukkes og udbydes til salg.

Vi er i en tid, hvor der tælles kirkegængere og kirkelige aktiviteter som aldrig før. Det sker i et forsøg på at finde ud af, om det kan betale sig at have en kirke.

Udvalget for Fyld Danmarks Kirker opfordrer lægmænd og præster rundt om i de danske sogne til at bruge Fyld Danmarks Kirker dagen den sidste søndag i september – i år den 29. september – til at invitere naboer, familie, venner og forenings- og sportskammerater med til gudstjeneste denne dag, så vi i stedet for flere lukkede kirker kan få åbne kirker, hvor folk kan mødes for at høre jordens glædeligste budskab, og finde ind i et fællesskab. Men de skal jo lige vide, at det er der.

De menneske, der inviteres i kirke, vil som regel sige ja tak.

I Danmark er der over 100 kirker, der er med i fællesskabet Grøn kirke.

Grøn kirke sætter i perioden 1. september-4. oktober 2013 fokus på Skabelsestiden.

Netop i denne periode falder Fyld Danmarks Kirker dagen. Grøn kirke vil overfor sine medlemmer pege på Fyld Danmarks Kirker dagen som en mulighed for på denne dag at gøre opmærksom på skabelsestiden ved at synge en eller flere salmer, der omhandler 1. trosartikel: Vi tror på Gud Fader, Himlens og jordens skaber.

Denne ide kan frit bruges af andre og indgå som et helt naturligt element i gudstjenesten.

Mange mennesker er meget miljøbevidste og lægger megen vægt på at fremme vækst. Læs mere om dette tiltag på Grøn kirkes hjemmeside www.grønkirke.dk.

Igennem alle årene er der forskellige grupperinger og foreninger, der har medvirket til at fylde Danmarks kirker.

Vi glæder os rigtig meget til at høre fra alle de kirker/sogne, der aktivt bruger den sidste søndag i september til at invitere så mange som muligt til at deltage i søndagens gudstjeneste.

Bente Asschenfeldt

Advertisement
%d bloggers like this: