Gudstjenesten i fokus

Gudstjenesten i fokus

Folkekirken er under opbrud, og søndagens højmesse har ikke alle steder det store deltagerantal. Det har fået en kreds af mennesker til at arbejde på frivillig basis for at sætte nyt fokus på søndagsgudstjenesten og det fællesskab, som gudstjenesten er rammen om.

Ideen opstod på Lolland i 2009, hvor en sognepræst opfordrede alle sogne til at enes om en søndag, hvor man inviterer hinanden med i kirke. Den sidste søndag i september blev valgt, og initiativet blev en succes. I 2010 blev det fulgt op, og det lykkedes at få deltagelse af sogne i samtlige danske stifter. I 2011 deltog også nogle af de danske kirker i udlandet.

Ingen er i tvivl om, at juleaftensgudstjenesterne er præget af en særlig stemning, som mange søger, men få er klar over, at også den almindelige søndagsgudstjeneste har sine dejlige salmer og forkyndelsen af evangeliet. Det er en udbredt opfattelse, at kirkerne er næsten tomme om søndagen, og alene af den grund vælger mange at blive væk.

Den sidste søndag i september behøver man ikke at have nogen særlig grund til at gå i kirke og stifte bekendtskab med søndagsgudstjenesten. Tværtimod vil der være så meget opmærksomhed om dagen, at ingen kommer til at føle sig alene. Bare bevidstheden om, at kirker over hele landet på samme tid fyldes med mennesker, kan blive et vendepunkt i manges forhold til deres kirke.

Interesserede kan høre nærmere om initiativet og se navne på deltagende sogne på hjemmesiden fyldkirken.dk.

Advertisement
%d bloggers like this: