Hune Kirke i Aalborg Stift

Plakat 2011

Fyldt kirke i Hune!

Den landsdækkende begivenhed: Fyld Kirken! blev fulgt op i Hune kirke her kombineret med inddragelse af menighedens medvirken.

I Hune kirkes salmetræ er der sat plads af, i poser og kræmmerhuse, til at menighedsmedlemmerne  anbringer deres salmeønsker med begrundelser for, hvorfor netop den ønskede salme er valgt til gudstjenesten. I år var der virkelig mange salmeforslag, så mange, at der måtte vælges fra. ”Men det store engagement gav inspiration til salmevalget mange søndage frem”, siger sognepræst Poul Erik Tranholm-Pedersen, ”ligeledes til snak og drøftelse under kirkekaffen i Kirkeladen”. ”Alle er velkomne til at deltage, om man vil have begrundelserne for valget læst op eller selv gøre det, det ser vi”.

Den danske Salmeskat er så imponerende smuk og stor, men alligevel er der enkelte salmer, der, for den enkelte, har helt særlig betydning og vægt. I forbindelse med gudstjenesten søndag havde hver enkelt forslagsstiller lejlighed til at fortælle om sit valg. Vi fik her indblik i, at de kendte og fælles salmer også har specielle og meget personlige relationer for del enkelte kirkegænger.

Gudstjenesten blev fejret som en musikgudstjeneste. Laura Engen Andersson, med sit flotte og smukke cello spil, stod sammen med kirkens organist for at tonerne også var med til at festliggøre gudstjenesten i Hune Kirke.

Menigheden var med og fyldte kirken. Under kirkekaffen summede det af liv. Der blev drøfte mangt og meget, men sammenhængen mellem salmetræet og Bent Exners skulptur ”Vækst”, der står ved indkørslen til Pandrup Industriby og Hune Kirkes salmetræ var et tema.

Salme træet stråler og strækker sine grene, hanen som er færdig med at gale, nyder den genvundne frihed, men husker sine pligter og byder os velkommen .

I al sin glans: træet pyntet, med salmeønsker og til fællessang, som kan høres i tiden efter som en rar og frydefuld efterklang.

Salmetræet i Hune kirke 2010 vaekst09

Venlig hilsen Menighedsrådet i Hune

Advertisement
%d bloggers like this: