Hvorfor deltage ?

Fordi det må være af allerstørste vigtighed for ethvert kristent menneske at være med til at udbrede evangeliet om Jesus Kristus.

I trosbekendelsen udtrykkes det klart, hvad vi tror på: At Gud er himlens og jordens skaber.

At Jesus Kristus er Guds Søn, korsfæstet, død og begravet, men på trediedagen opstået fra de døde.

Efter sin opstandelse og himmelfart er han nu en del af Treenigheden: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.

Ved Helligåndens hjælp ledes vi til tro på:

 • at der er en hellig almindelig kirke
 • at alle kristne er med i et stort verdensomspændende fællesskab – de helliges samfund
 • at vi har fået del i Jesu tilgivelse – vi tror på syndernes forladelse og at tilgivelse giver nyt liv og håb
 • at vi engang vil opstå til evigt liv hos Gud

Det er dette ufattelige, men livgivende budskab, vi gerne vil være med til at bringe videre, så hvis du – ligesom vi:

 • Synes at det er hyggeligst, når vi er mange til gudstjeneste.
 • Kunne tænke jer flere i kirke på en almindelig søndag
 • Ikke kun vil fylde kirken juleaften.
 • Sætter fællesskabet højt..
 • Vil være med til at tage ansvar for, at vi stadig har en kirke om 100 år.

Så slut op om ideen Fyld Danmarks Kirker den sidste søndag i september.

I opnår:

 • At skabe fællesskab og glæde.
 • At få så mange som muligt i kirke til en helt almindelig søndagsgudstjeneste.
 • Måske at fylde kirken til bristepunktet.
 • Inddrage menigheden.
 • Være med til at give jeres kirke et endnu mere positivt ry.
 • At være med i et landsdækkende fællesskab.

Vi tilbyder:

 • Denne hjemmeside med:
  • Præsentation af Fyld Danmarks Kirker
  • Ideer og forslag til, hvordan man griber det an.
  • Ideer til landsdækkende reklame i aviser og radio.
  • En blog til deling af ideer.
  • En landsdækkende gudstjenesteliste.

Gå ind på www.fyldkirken.dk og tilmeld jeres kirke.

Det er ganske gratis at deltage.

.

.

.

.

.

 

Advertisement
%d bloggers like this: