Initiativ i Brønderslev provsti 2012

I provstiarbejdsgruppen om gudstjenestefornyelse er vi som vores første mål enedes om følgende projekt:

Fyld provstiets kirker

Vi har i udvalget brugt noget tid på at finde den bedst egnede dato. Vi er enedes om den 30. september. Fordelen ved at vælge denne søndag er, at vi kobler på det landsdækkende projekt: Fyld Danmarks kirker, hvilket naturligt giver større opmærksomhed om dagen.

Nogle steder vil man måske overveje at slå det sammen med sognets høstgudstjeneste, og det er der i princippet heller ikke noget i vejen for. Vi mener, det enkelte sogn må afgøre, hvad man har ressourcer til.

Og så har vi et stort fælles ønske: Styrkelse af søndagens højmesse.

Forslag til, hvordan projektet kan gribes an:

1. Menighedsrådet sammensætter en planlægningsgruppe på max 7 – 8 personer.

a)  Det er naturligt, at både præst og en af de øvrige medarbejdere (organist, kirkesanger eller graver) deltager i udvalget.

b)  De øvrige medlemmer kan vælges dels fra rådets midte, dels blandt enkeltpersoner/ grupper i sognet, som kunne tænkes at være interesserede i at deltage: idrætsforening, husmoderforening, borgerforening, spillemænd, folkedansere, spejdere, FDF, konfirmand- og minikonfirmandforældre, kor

2. Planlægningsgruppen forbereder gudstjenesten ud fra nogle overordnede overvejelser over, hvad der gør en gudstjeneste til en god gudstjeneste.

Der lægges vægt på at inddrage folk i alle aldre i gudstjenestens afvikling.

(øv jer i at spørge og be´ om hjælp)

Ideer til opgaver, hvor man kunne inddrage frivillige:

a)      ”Velkommere”. To personer, der kunne stå i våbenhuset, ta´ imod folk, uddele salmebøger og vise folk på plads
b)      Tekstlæsninger
c)      Ind- og udgangsbøn samt kirkebøn
d)     Meddelelser
e)      Pyntning af alter og kirkerum i øvrigt
f)       Bagning af alterbrød
g)      Kirkekaffe/ frokost
h)      ”Prædikengruppe”, der forud for gudstjenesten mødes med præsten og taler om, hvad søndagens evangelium inspirerer til. Gruppen kunne også være med til at finde salmer.
i)        ”Minigraver”. Konfirmander fra sognet kan inden gudstjenesten hjælpe med at gøre klar: hænge salmenumre op, tænde lys og andet.
j)        Tekniker, der kan forestå powerpointpræsentation, hvis man vælger at vise salmer/ liturgi på storskærm
k)      Alternativt kan der udfærdiges en ”brugervenlig” gudstjenestefolder, som gør det lettere for folk at følge med i gudstjenestens forløb

PR.

Provstiarbejdsgruppen vil tage sig af overordnet PR i provstiet.

Det enkelte sogn sørger for lokal PR på hjemmeside, i kirkeblad og med løbesedler.

Andre ideer:

a)      Man kunne overveje ekstra PR; f.eks uddeling af billetter ved byens indkøbscenter (”kom i god tid!”)
b)      Man kunne uddele kirkebladet personligt med en opfordring til modtagerne om at deltage
c)      Nogen har tidligere lavet nummererede kirkeblade med henblik på lodtrækning ved gudstjenesten

Advertisement
%d bloggers like this: