Kirken har fået sin egen dag

 

Kirken har fået sin egen dag

En opfordring fra en sognepræst på Lolland i 2009 om at finde en søndag, hvor man i alle danske sogne tog hinanden under armen og gik i kirke for at opleve fællesskabet om den kristne tro, har vundet genklang. I 2010 blev initiativet, der er døbt “Fyld Danmarks Kirker”, landsomspændende. Sogne i samtlige danske stifter tilsluttede sig, og i 2011 deltog også danske kirker i udlandet.

Søndag xx. september 20xx er det igen Fyld Danmarks Kirker-søndag. Her vil man ikke opleve særlige events, som kun finder sted denne ene dag, men ”almindelige” søndagsgudstjenester, hvor ordet og salmerne er det centrale. Håbet er, at folkekirkens medlemmer denne søndag vil føle, de er med i et fællesskab, der rækker ud over sognegrænsen, langt ind i nabosognet og ud over det ganske land, og at bevidstheden om, at alle danske kirker er fyldt med mennesker netop nu, vil give lyst til at komme i kirke en anden søndag – og ikke nødvendigvis vente, til det bliver juleaften.

Her i området har foreløbig ………. (fyld ud) sogne/kirker

besluttet at støtte op om Fyld Danmarks Kirker, og i ………… (fyld ud) provsti er ……………. (fyld ud) kontaktperson til arbejdsgruppen bag Fyld Danmarks Kirker. I øvrigt kan man læse mere om initiativet på fyldkirken.dk.

Advertisement
%d bloggers like this: