Københavns stift – Stefans kirke

Hvad skal der ske i 2013:Skt Stefan kirke DIS

I år bliver dagen lidt anderledes, fordi vi også fejrer vores Carsten Lund-orgels 30 års fødselsdag med brask og bram. Flere organister skal spille, vores stedlige Panumkor samt børne- og juniorkor medvirker, og efter gudstjenesten fortsætter vi med frokost og orgelkoncert. I år byder vi et ekstraordinært stort hold konfirmander velkommen, et antal der ikke er set de sidste 15-20 år.

Hvad skete der i 2012:

I de seneste år har Stefanskirken deltaget i projektet ”Fyld Danmarks kirker”. Det har været en god oplevelse for kirkens personale og menighed at involvere sig i. Heldigvis er Stefanskirken fyldt løbende hen over året, både til gudstjenester og koncerter og foredrag. Og det har den også været den sidste søndag i september, siden vi hoppede på ”fyld Danmarks Kirker”-vognen. Vi er glade for at være med, ikke bare fordi vi fylder kirken ”en ekstra gang”, men fordi det sætter fokus på den gode beretning om, at kirken bliver brugt til glæde og gavn af mange mennesker året rundt.

Vi har i den forbindelse arbejdet med en række initiativer: De sidste par år har vi holdt høstgudstjeneste på dagen. Vores børne- og juniorkor har medvirket dels med kormusik dels i procession med årets frugt- og grønthøst fra kolonihaver, sommerhuse, grøftekanter, grønthandlere og Netto. Vi opfordrer i lokalsamfundet til at man donerer det man kan undvære, og det bliver til særdeles meget. Efter gudstjenesten deler vi ud af den rige høst, og sørger også for at familier, der ikke til daglig har råd til at købe masser af frugt og grønt, bliver begavet. Desuden samler vi under gudstjenesten ind til arbejdet med lokale børn fra familier ramt af fattigdom.

Søndagen bliver også brugt som anledning til at byde årets konfirmander velkommen i gudstjenestefællesskabet, de er inviteret med deres familie og venner, og under gudstjenesten medvirker de og bliver desuden præsenteret med navn og udpegning. Den øvrige menighed opfordres til at tage imod dem, tage hånd om dem, tage dem under deres vinger. Løbende frem til deres konfirmation er vores konfirmander i praktik som kirkesangere, kordegne, kirketjener og prædikenskrivere ved de almindelig højmesser, så den ”voksne” menighed kommer til at kende dem særdeles godt.

På dagen for ”Fyld Danmarks Kirker” har vi også haft en tradition for efter gudstjenesten at byde på ”Stefanskirken bag kulissen”. Efter gudstjenesten kan man således komme op til orglet, op i klokketårnet, i præsteværelset og se messehagler og altersølv med videre tættere på og høre historier og anekdoter om de mange gamle præstemænd, der hænger og ser myndigt ned på os fra deres rammer på væggen. En hemmelig tur bag alteret bliver det også til, hvor der er adgang til den paradisiske præstehave.

Annonceringen for gudstjenesten foregår som sædvanligt via vores bannere på kirkepladsen, gerne med en tekst der har ”glimt i øjet”.

Vi glæder os!

Sognepræst

Pernille Østrem

Advertisement
%d bloggers like this: