Opfordring fra biskop Steen Skovsgaard – 12.04.2012

 

Fyld – alle – Danmarks kirker

– søndag den 30. september 2012

Igen i år afholdes en ”Fyld Danmarks kirker”-dag den sidste søndag i september. Det er en dag, som bliver markeret rigtig mange steder i landet, og hvor alle opfordres til at gøre en ekstra indsats på at invitere venner, bekendte, arbejdskammerater, naboer, syklubben, gymnastikholdet, løbegruppen, cykelholdet, jagtkammerater osv. til gudstjeneste i den lokale kirke. Opgaven går ud på at fylde kirken og samle så mange som muligt af sognets beboere til gudstjeneste. ”Fyld Danmarks kirker” er dermed en øvelse i at invitere andre med i kirke, med det formål at det forhåbentlig vil smitte af på kirkegangen de øvrige søndage.

I år har initiativ-gruppen dog valgt at komme med en yderligere udfordring, nemlig: fyld ALLE Danmarks kirker.  Opfordringen går ud på, at man den 30.9. holder gudstjeneste i alle kirker – i pastoratet, provstiet og stiftet! Vi er så vant til, at der kun er gudstjeneste i nogle af kirkerne, så vi efterhånden tror, at det ikke kan være anderledes. Men lad os denne dag gå imod strømmen. Vi vil ikke tale om færre gudstjenester, men om flere gudstjenester! Vi vil ikke indskrænke, men udvide! Vi vil ikke nøjes med enkelte store gudstjenester, men vil i stedet prøve holde mange mindre gudstjenester.

Opfordringen lyder derfor: Lad os holde gudstjeneste i alle vore kirker denne dag! Det kan godt være, at præsten ikke selv kan nå det, men så kan menigheden prøve at holde gudstjeneste uden præsten. Præsten og menighedsrådet kan vælge en lægmand eller –kvinde, som – evt. sammen med andre i sognet – kan vælge salmer, og der kan blive holdt en prædiken, som præsten eller en anden har skrevet. Det kan også være, at man ikke kan få tilstrækkeligt med organister til så mange gudstjenester; men så prøv om andre evt. kan spille. Eller man kan også synge uden musikledsagelse. Og frivillige kan stå for klokkeringning, åbning og lukning af kirken osv.

Mon ikke det er muligt? Er det ikke værd at prøve?

Jeg vil i hvert fald hermed gerne opfordre præster og menighedsråd til at tage udfordringen op og bakke op om initiativet: Fyld – alle – Danmarks kirker den 30.9.!

 

Steen Skovsgaard

 

 

Advertisement
%d bloggers like this: