Salmetræet i Hune Kirke i 2010Fyld Hune kirke søndag den 26.  september klokken 10.30.
Hune sogn er med i det landsdækkende initiativ, Fyld Danmarks Kirker, og vil gerne fylde Hune Kirke søndag den 26. september.
Vi vil fylde kirken med mennesker og vi vil fylde den med sang.
Du kan være med til at vælge salmerne til musikgudstjenesten i Hune Kirke søndag den 26. september kl. 10.30.
Salmetræet
Den danske salmeskat er som et stort træ med dybe rødder i Kirkens tradition. Nogle grene er visnet bort, men nye er kommet til, og træet har vokset sig stort og stærkt. Gennem mange generationer har det været menigheden til trøst og glæde.
Adskillige af os har særlig kærlighed til en bestemt salme. Måske har du det også på den måde. Måske har en bestemt begivenhed eller et kært minde gjort en salme til din salme. Det kan også være, at du bare finder salmen smuk, fordi teksten eller musikken rører ved noget inden i dig.
Søndag den 26. september vil Hune kirke rejse sit eget salmetræ, og hvis du sender os et salmeønske, vil din salme blive et af de blade, der pryder træet.
Vi kan naturligvis ikke nå at synge alle salmerne. En komite bestående af bl.a. sognepræsten og organisten vil vælge de 5 – 6 salmer, der er plads til i gudstjenesten; men ingen ønsker går til spilde. Vores præst, Poul Erik, vil finde inspiration i alle de indkomne forslag, når han de kommende søndage skal vælge salmer.
Oversigt over de foreslåede salmer kan ses efter den 22.
Salmetræet
Den danske salmeskat er som et stort træ med dybe rødder i Kirkens tradition. Nogle grene er visnet bort, men nye er kommet til, og træet har vokset sig stort og stærkt. Gennem mange generationer har det været menigheden til trøst og glæde.
Adskillige af os har særlig kærlighed til en bestemt salme. Måske har du det også på den måde. Måske har en bestemt begivenhed eller et kært minde gjort en salme til din salme. Det kan også være, at du bare finder salmen smuk, fordi teksten eller musikken rører ved noget inden i dig.
Søndag den 26. september vil Hune kirke rejse sit eget salmetræ, og hvis du sender os et salmeønske, vil din salme blive et af de blade, der pryder træet.
Vi kan naturligvis ikke nå at synge alle salmerne. En komite bestående af bl.a. sognepræsten og organisten vil vælge de 5 – 6 salmer, der er plads til i gudstjenesten; men ingen ønsker går til spilde. Vores præst, Poul Erik, vil finde inspiration i alle de indkomne forslag, når han de kommende søndage skal vælge salmer.
Oversigt over de foreslåede salmer kan ses efter den 22. september 2010 på http://www.hunesogn.dk
Vi vil også lave en liste på Hune Kirkes hjemmeside, så alle kan få et overblik over menighedens ”favoritsalmer”
Salmerne og træet vil søndag den 26. september være gudstjenestens omdrejningspunkt, så du kan give et bidrag til gudstjenesten ved at sende os dit salmeønske.  Hvis du har en lille historie om, hvorfor du ønsker salmen, er du velkommen til at sende historien med.
Du kan også lægge dit ønske i den kasse, vi har opstillet i kirkens våbenhus eller sende det til sognepræsten på følgende adresse:
Poul Erik Tranholm-Pedersen
Kirkevej 9, Hune
9492 Blokhus
Af hensyn til planlægningen af gudstjenesten vil vi gerne have dit salmeønske senest mandag den 13. september.
Sammen med salmeønsket vil vi gerne have følgende oplysninger:
Salmens navn.
Meget gerne: salmens nummer i Den danske Salmebog.
Meget gerne: en lille fortælling om, hvorfor du har valgt salmen.
Dit navn og telefonnummer.
Skriv også, om du eventuelt selv har lyst til at læse/fortælle din begrundelse for salmevalget!
Venlig hilsen
Hune Menighedsråd

Advertisement
%d bloggers like this: