Skelby-Gedesby-Gedser skriver i sep. 2012

Arrangementer

Åbent Hus
-møder med kaffe og hjemmebagt

Fyld alle Danmarks kirker!

Igennem et par år, har en samling menigheder i vores Stift, sat sig for at gøre kirkegangen juleaften efter, under mottoet: Fyld Danmarks kirker.Mon ikke vi kan fylde kirken mere end én gang om året? Forsøget må gøres.
Ringene har spredt sig i vandet, og vi vil i år også være med, skønt vi ikke er så mange, og derfor ikke fylder så meget. Til gengæld vil vi holde gudstjeneste i alle tre sogne på én og samme dag. Det er vist ikke set før.Søndag den 30. september kan vi altså mødes i kirkerne til gudstjeneste kl. 10.30, kl. 14.00 og kl. 19.00. Tryk her for at se gudstjenestelisten.Gudstjenesterne vil være forskellige, med og uden orgelspil. Klokken 14.00 vil gudstjenesten være ved en lægmand, altså ikke en præst. Se og hør hvem det mon er!Kom og fyld op.
Advertisement
%d bloggers like this: