Tør tårerne væk – og fyld kirken! – Folketidende 23. aug. 2011

Tør tårerne væk – og fyld kirken!
Merete Ørskov har i Præsteforeningens Blad den 12. august 2011 nogle forslag til det, som hun kalder for folkekirkens ressourcespild. Hun har nemlig oplevet at holde gudstjeneste for en lille menighed på 6 personer, og hun græd næsten hele vejen hjem, skriver hun!Det er jo fristende at citere Herrens ord til Jerusalems døtre: ”Græd ikke over mig, men græd over jer selv!” For tænk, hvis man som præst virkelig ikke kan finde det meningsfuldt at holde gudstjeneste for 6 personer! Så er der da grund til at græde.

Merete Ørskov foreslår, at provster og biskopper skal medvirke til, at hver gang der har deltaget under 15 i en gudstjeneste, så aflyses næste søndags gudstjeneste, og der henvises til nærmeste sognekirke, hvor der har været flere end 15 kirkegængere. Men hvorfor nu 15? Er 12 da for lidt? Hvad så med Jesu 12 disciple? Var de for få? Man kan også spørge: Er 15 da ikke alt for lidt? Hvorfor ikke have et endnu større mål? 15 er jo ikke ret mange, når der ofte er plads til over 100 i kirken.
Jeg synes, at vi i stedet skal drømme større drømme og arbejde for en fyldt kirke. Sådan som det bl.a. gøres den 25. september, hvor der igen i år arrangeres: Fyld Danmarks kirker! Som Herrens sendebud skal vi ikke græde og være modløse over små forhold eller en lille kirkegang. Vi skal jo være tro i det små. Værne om og glæde os over de små livstegn, som vi finder. Men samtidig skal vi drømme stort og gå ud på gader og stræder med invitationen til at samles til gudstjeneste, så kirken kan blive fyldt.
Derfor vil jeg også opfordre til at bakke op om initiativet ”Fyld Danmarks kirker” søndag den 25. september, hvor der er en naturlig lejlighed til at invitere vidt og bredt i sogn og omgangskreds. Kun fantasien sætter grænser for, hvem vi skal invitere, og hvordan vi skal gøre det. Denne dag kan minde os om, at det ikke er godt nok, at kirken ikke er fyldt. De fleste – bortset altså fra Merete Ørskov – ved nemlig godt, at det er meningsfyldt at holde gudstjeneste også for en lille menighed. Men lad os denne ene dag om året alligevel holde fast i drømmen og vove at sige: Nej, det passer ikke. Det er slet ikke nok. Heller ikke 15! Vi vil fylde kirken, for vi er tjenere for en Herre, som ønsker fulde huse.
Biskop Steen Skovsgaard

Advertisement
%d bloggers like this: