Teologien bag Fyld Danmarks Kirker

Fyld Danmarks kirker – Hvorfor?

Teologien bag Fyld Danmarks kirker tager sit udgangspunkt i missionsbefalingen, samt i det Jesus har bedt os om at gøre.

Først og fremmest er hele ideen med Fyld Danmarks kirker ikke, at den skal være en event. I og for sig skal vi fylde kirkerne hver eneste søndag. Grunden til, at vi har valgt at sætte en dato, hvor vi i særlig grad ønsker at have fokus på folkekirkens kerneydelse, nemlig den almindelige gudstjeneste, er den, at vi gerne vil give folk muligheden for at planlægge mere bevidst at komme i kirke. En undskyldning man ofte hører, når man taler med folk om kirkegang er, at den ene ting tager den anden, og så kommer man ikke af sted.

En anden grund er de røster, som lyder om, at der ikke kommer nogle i kirken, og man derfor ikke har lyst til at gå til kirke, for tænk nu, hvis man var den eneste, der kom. Ved at sætte fokus på netop en bestemt dato, giver vi folk med den slags tanker en mulighed for at vide, at netop denne dag vil der være andre i kirken, og derfor er det måske heller ikke så svært at gå derhen.

”Fyld Danmarks Kirker” er tænkt som en måde, hvorpå man kan aktivere menigheden. Fyld Danmarks kirker handler netop ikke om at lave noget særligt i gudstjenesten, men derimod om, at vi inviterer hinanden med til en helt almindelig gudstjeneste, så de folk, som ikke er så kirkevante, får lov til at opleve, hvor dejligt det er at gå i kirke.I missionsbefalingen lyder det, at vi skal gå ud og gøre alle folkene til hans disciple. At gå i kirke og sørge for at andre kommer med i kirke, er en måde at være sig dette ansvar bevidst. Og gudstjenesten er det sted, hvor vi tydeligst gør det, som Jesus har befalet os at gøre. Hvorfor skulle vi så ikke ønske, at så mange som muligt deltager i den helt almindelige gudstjeneste? Desuden er det vigtigt at huske, at fyldte kirker ikke kun er præstens opgave at løse, men derimod en opgave hele menigheden er forpligtet på.

Det kan godt være, at der i nogle sogne myldrer folk til, men sådan er det ikke alle steder, og hvis man ikke gør opmærksom på, at kirken har noget at tilbyde, ja så kommer der ikke nogen. De dage, hvor det var en naturlighed for folk at gå i kirke, er ovre. Der er hele generationer, som intet forhold har til kirken, og som aldrig kunne finde på at sætte deres fod der, så det handler faktisk om at tage missionsbefalingen alvorligt.

Gud skal nok være til stede, også selvom der kun er to eller tre tilstede, men hvad så den dag de to eller tre er gået bort? Gud er ikke magisk på den måde, at han bare tryller nye kirkegængere frem, når de gamle er gået bort. Men Gud virker gennem det ord, som forkyndes søndag efter søndag. Så hvis ordet skal høres, ja så skal der også være folk til at høre det, og hvis man forkynder for tomme bænke, så må man virkelig håbe, at Gud griber ind og forvandler bænkene til menighed, som han kan forvandle sten til Abrahams børn, men indtil han gør det, bliver vi nødt til at gå ud og forkynde for alverden, at Kristus er opstanden, at han lever og vil, at vi skal leve, for kun ved at gøre dette, bliver kirkebænkene fyldte igen.

Og har man en fyldt kirke søndag efter søndag, ja så er det dejligt og fantastisk, og netop derfor kan man udmærket godt bakke op om ideen Fyld Danmarks Kirker og tilmelde sit sogn, sin kirke. For den kristne kirke er ikke kun en lille lokal sognekirke, men derimod en universel kirke, så lider et af lemmerne, ja så lider hele kroppen.

Derfor tag opgaven på jer, lev op til missionsbefalingen og fyld kirken.

Rebekka Kristensen

Tidligere formand for Udvalget for Fyld Danmarks Kirker

Advertisement
%d bloggers like this: