Velkommen 2015

FYLD KIRKEN  LOGO

Vil du med i kirke søndag den 27. september 2015.

Der er mange, der er tilbageholdende med at gå i kirke, men gerne kommer, hvis der foreligger en invitation.

De fleste mennesker kan godt lide at komme til en gudstjeneste – der er salmesang og musik, der er bøn og stilhed, der er tekstlæsning og prædiken, som kan inspirere eller trøste. Der er nadver, hvor vi henter tilgivelse og styrke. Vi der kommer i kirken kan sagtens gøre en indsats for at få ikke så kirkevante med i kirke.

I vore dage er det meget nødvendigt, at vi vedkender os vor kristne arv og værner om de kristne værdier, som er enestående ved at fritage mennesket fra dets selvcentrering.

Så gå ud på gader og stræder og inviter mennesker ind i Guds hus, så de kan opleve gudstjenestens skønhed og menighedens fællesskab.

Vær med til at fylde Danmarks kirker den sidste søndag i september. Det er nemt og ganske gratis.

God gudstjeneste.

Advertisement
%d bloggers like this: