Vor Frelsers Kirke i Esbjerg skriver

FYLD VOR FRELSERS KIRKE,

søndag den 25. september kl. 10.00.

Der tales ofte om, at mange mennesker i vores tid egentlig har et vældig lyst til at komme i kirke og opleve et fællesskab, hvor man ikke blot er tilskuer; men hvor man er deltager i en fælles oplevelse.

”Vi har en vældig lyst til at komme i kirke; men det er lidt grænseoverskridende at gå til gudstjeneste, når man ikke plejer at komme der. Og hvad vil familien og omgangskredsen ikke tænke, hvis vi gik i kirke uden at vi var inviteret eller tvunget til det.”

Eller. ” Jeg vil gerne til gudstjeneste, men det passer aldrig med tidspunktet søndag formiddag, kunne I ikke lave nogle gudstjenester på andre tidspunkter, så vi fik en mulighed for at være med. ”

Det er nogle af de bemærkninger jeg ofte hører, når jeg kommer rundt i sognet og i byen. – Og vi har forsøgt både med alternative gudstjenestetidspunkter og gudstjenesteformer.

For efterhånden nogle år siden forsøgte vi os med en månedlig aftengudstjeneste en hverdagsaften kl. 19.00, hvor søndags gudstjenestens ritual var ændret lidt ,og hvor man i vintermånederne kunne komme i ly af mørket og sætte sig ind i kirkerummet ro og være med.

I år har vi, som et fællesprojekt for hele provstiet gudstjeneste kl. 17.00 den sidste søndag i hver måned, hvor provstiets præster på skift står for gudstjenesten.

Ingen af de to tiltag blev noget tilløbsstykke.

Nu er det ikke sådan, at vi i Vor Frelsers kirke måler effekten af vores arbejde i antallet af deltagere, – slet ikke. Men sandt at sige, så virker det lidt tamt og meget lidt fællesskabs stiftende at sidde 5 – 10 mennesker til gudstjeneste i Vor Frelsers kirke.

I år vil vi den sidste søndag i september, den 25. kl. 10.00 invitere hele sognet til gudstjeneste i Vor Frelsers kirke. Som et led i en landsdækkende kampagne – FYLD DAMARKS KIRKER – siger vi kom og vær med og oplev glæden ved at være en del af det fællesskab , som mere end 80% af sognets beboere i sin tid er døbt ind i.

Kom og fornem kirkerummets ro og stilhed og oplev en hel traditionel dansk søndagsgudstjeneste med salmesang, med tekstlæsning, med prædiken, med altergang og barnedåb.

Lad os denne søndag fylde Vor Frelsers kirke til bristepunktet, og måske en og anden ved en sådan lejlighed fik lyst til at komme igen, – så var det jo slet ikke så ringe.

Alle er hjertelig velkommen.

Arne Aa

Advertisement
%d bloggers like this: