www.kirkenikoebenhavn.dk skriver om Stefanskirken

Fyld Danmarks kirker

For andet år i træk har Stefanskirken valgt at være med i “Fyld Danmarks kirker”

For andet år i træk har Stefanskirken valgt at være med i “Fyld Danmarks kirker”. Kampagnen er landsdækkende og bliver gennemført på mange forskellige måder lokalt. Hos os har vi valgt at holde høstgudstjeneste med dåb og medvirken af vores børne- og juniorkor – og selvfølgelig masser af frugt og grønt. Desuden lokker vi med, at man efter gudstjenesten kan komme bag kulisserne i kirken, dvs. op i kirketårnet, en tur rundt i orglet samt i præstegårdshaven. Desuden kan man bese alter og messehagler nærmere og høre historier fra kirkens dagligliv og stille alle de spørgsmål, man godt ind i mellem kan sidde og undre sig over nede på kirkebænken.

Når kirken er fuld af mennesker
Sidste år var kirken stuvende fuld. Det sker faktisk flere gange i løbet af året, både i Stefanskirken og i mange andre kirker i København. Jeg har lagt mærke til, at vi, der har vores daglige gang i kirkerne, ikke altid modsiger folk, der udbryder “Ja, kirkerne står jo tomme!”. Man kan sige, at kirken generelt ikke altid er god til at fortælle den gode historie om de masser af mennesker, der har gavn af at gå i kirke og gør det helt frivilligt. I hvert fald fortæller vi den ikke højt nok eller i de rette fora, så den beretning fra det virkelige spillevende kirkeliv overdøver mytefortællingen om den tomme kirke, som mennesker – som jo så oftes ikke selv går i kirke – fortæller om de tomme bænke og de støvede salmebøger.

Træk din nabo med i kirke
Vi ved godt, at det er allersjovest, hvis der kommer mange, når vi inviterer alle, vi kender, til fest, og det samme gælder om søndagen i kirken. Det er en fornem opgave at støtte kristne mennesker i at komme indenfor til fest og fordybelse. Og den opgave består også i at gøre døren bred og dørtrinnet lavt. “Fyld Danmarks kirker” er en god anledning til at trække naboen med i kirke, så han ved selvsyn kan opleve, at der hverken er tomt eller uvedkommende.

Høstens mirakel
Den virkelige historie om det rige og brogede kirkeliv råber vi så lidt ekstra højt om i den kommende uge, når vi inviterer til høstgudstjeneste midt på Nørrebro. At fejre høsten på stenbroen kan jo i sig selv synes at være en kuriositet. Men i forbindelse med arbejdet med en ny bønnebog med kollekter til de to tekstrækker samt særlige højtider har jeg haft lejlighed til at spore mig ind på, hvad høstens mirakel og glæde kan sige os byboere. Det vil jeg gerne dele med jer i form af en bøn til brug i by-høst-gudstjenesten:

Skabergud og livgiver.
Tak for at du sår menneskefrø og vander små spirer
Tak for at du lader både os og resten af skaberværket gro og modnes.

Gud, vi mærker sensommerens kølige vind
og hver dag ser vi solen synke tidligere ned bag byens tegl og spir
endnu før vi har nået alle dagens gøremål.

I park og på kirkegård bryder dufte og farver frem, vi nær havde glemt i sommerens løb
Dufte af muld og fugtigt træ, af mos og syrligt æble
Dufte, der minder os om, hvor vi kommer fra og hvor vi skal hen.
Af jorden kommer al liv, tilbage til jorden går alt liv,
Farver, vi ikke kan sige alle navnene på og som forandrer sig for vores blik
Farver, der minder os om, at tiden går og vi går med
Tid til at vokse, tid til at modnes.

Du har sat os ind i en cyklus af årstider og forvandling,
der er så forunderlig indrettet,
så vi altid høster mere end vi sår

Lad os fejre dit skaberværk, som hver dag giver os næring
Lad os fejre alt, der mætter os og som gør os glade
grønthandlerens blå blommer, kolonihavens ormstukne æbler, skolehavens svulmende græskar
Mind os om, at vores høst er til for at vi kan give den videre
til alle udsatte, udstødte og udsultede.

Herre, forbarm dig over os
For det sker, at vi ikke ser din rigdom, at vi ikke ænser verdens overflod.
Når vore hænder er tomme og uvirksomme,
kald da på os, så vi vender os til dig efter hjælp.
Fyld vores favn med dine gaver af moden frugt vi kan dele ud af
og giv os altid nye opgaver at tage fat på, mennesker at række ud efter.
Og vis os, hvad vi skal gøre med jordens rige høst,
så den kommer alle dine børn til gode.
Amen

Pernille Østrem, sognepræst i Stefanskirken

Opdateret  22-09-2011

 

Advertisement
%d bloggers like this: