Ide-katalog

Gode_ideer

Med inspiration fra mange af landets sogne har vi lavet dette ide-katalog til forskellige tiltag, som præster, øvrige ansatte og menighedsråd måske kan hente inspiration fra.

 • Sæt fokus på kirken i ugen op til den sidste søndag i september.
 • Sæt fokus på kirken ved en rundvisning i din lokale kirke. Få en lokal, der kender historien godt til at stå for rundvisningen.
 • Mange landsbykirker har spændende kirkegårde, der kan fortælle lokal historie. Lav en guidet kirkegårds vandring.
 • Organisten kan fortælle om orglet og give prøver på orgelets mange muligheder.
 • Inviter den lokale børnehave, vuggestue eller SFO på besøg i kirken og fortæl f.eks. om dele af kirkens udsmykning.
 • Inviter plejehjemmets beboere til en sangeftermiddag. Frivillige kan evt. klare transporten.
 • Sæt fokus på kirken ved at udnytte kirkerummet til en minikoncert eller en udstilling af lokale kunstnere. Det kunne også være børnetegninger.
 • Der kan holdes en jagt gudstjeneste i samarbejde med den lokale jægerforening
 • Pilgrimsvandringer er in i disse år. Har man flere kirker kan man tage en vandretur, hvor man besøger kirkerne.
 • Mange mennesker elsker at synge, så lav en sangaften, hvor menigheden bestemmer salmevalget. Det kan også være en morgensamling.
 • Spisning i kirkerne er blevet et hit, at spise sammen skaber fællesskab, det er der brug for, så en kop kaffe efter en gudstjeneste eller en sangaften, vil mange være glade for.
 • Det er september måned og høst, så der kan holdes løvfaldsspisning elle høstspisning i forbindelse med et kirkeligt arrangement.
 • Lad kirken stå åben denne uge, så folk kan gå ind og sætte sig i ro og mag og tænke over tilværelsen. Bede en bøn.
 • Lav en gudstjeneste i samarbejde med den lokale sportsforening, det kan være med lægmandsdeltagelse.
 • Lær din kirke at kende og sæt fokus på kirken i den uge, så kan man slutte ugen med højmesse den sidste søndag i september Hvis man har deltaget i andre arrangementer i løbet af ugen, er det måske nemmere også at deltage i gudstjenesten.
 • Lægmænd kan inddrages på mange måder, også som medhjælpere ved gudstjenester.
Advertisement
%d bloggers like this: